תערוכות

איריס עשת כהן אמנית תערוכת ציורים מסדרת Colors Of Life
איריס עשת כהן אמנית ציורים מסדרת Colors Of Life , רימונים מברונזה בתערוכה
איריס עשת כהן אמנית תערוכה עם יצירותיה
איריס עשת כהן אמנית מבקרת בתערוכה עם יצירותיה
איריס עשת כהן אמנית פסלים מברונזה
איריס עשת כהן לוגו
איריס עשת כהן אמנית תערוכת ציורים מסדרת Colors Of Life
איריס עשת כהן אמנית ציור מסדרת Colors Of Life , רימונים מברונזה בתערוכה
איריס עשת כהן אמנית תערוכת ציורים מסדרת Colors Of Life
איריס עשת כהן אמנית מבקרת בתערוכה עם יצירותיה, ציורים מסדרת Colors Of Life וצפרדע מברונזה
איריס עשת כהן אמנית פסלים מברונזה