גלריית ציורים

גלריית ציורים איריס עשת כהן

“יצירתיות דורשת אומץ

סדרת ציורי הדגים

צבעים בתנועה

עבודות בחללים