גלריית הסטודיו

איריס עשת כהן אמנית גלריית הסטודיו

תמונות מקרמיקה

דגים מקרמיקה

קרמיקה שימושית